Narodni parki

NARODNI PARK YALA

Izlet v narodni park Yala, ki lei severozahodno od svetega mesta Kataragama, je vsekakor izletniška toka, ki je ne smete zamuditi, e si elite od blizu ogledati celo paleto ivali. Najprimernejši as, da se odpravite na izlet, je zgodaj zjutraj, kmalu po sonnem vzhodu. Park je zaprt v sušnem obdobju – od konca avgusta do oktobra. Obiskovalec lahko v parku srea krokodile, vodne bizone in aplje, ki se zbirajo v movirjih okoli vodnih jam, obasno pa lahko opazi tudi sive orjake – divje slone med grmievjem v daljavi. Naravovarstveno obmoje Uda Walawe National, ki obsega kakih 308 km2 in daje zatoiše vsaj 600 slonom, obkroa vodni rezervoar Uda Walave, kamor se sloni zgrinjajo h kopeli. Med prebivalce parka štejemo tudi bogat nabor srnjadi, divjih svinj in šakalov (e omenimo le nekaj ivalskih vrst).

 

aplja Gepard Opica

 

NARODNI PARK UDA WALAWE

Lociran 170 kilometrov juno od Colomba. Razsenosti parka: Uda Walawe obsega priblino 30.821 hektarjev zemljiša. Park lei v okrojih Ratnapura in Monaragala.

 

Bik-Udawalawe Siva opica - Udawalawe Jezero Udawalawe

 

NARODNI PARK HORTON PLAINS

Narodni park Horton Plains je edini narodni park, situiran v hribovitem delu deele, nedale od legendarne vzpetine Sri Pada (Adamov vrh). Spada v obmoje Nuwara Eliya, 200 kilometrov izven Colomba. Panoramina lepota hribovite pokrajine je vtkana v samo bistvo parka. Med mnogimi ivalskimi vrstami, ki ivijo v parku Horton Plains, lahko najdemo tudi nekaj endeminih vrst, denimo ENDEMINE SLENDER LORIS in PURPLE MONKEYS.

 

 

NARODNI PARK BUNDALA

Najnovejša pridobitev šrilanških narodnih parkov, lei 260 kilometrov iz Colomba. V tem parku bivajo tako vse vrste vodnih ptic, ki ivijo v deeli, kot tudi mnoge ptice selivke.

 

Krokodil NARODNI PARK BUNDALA Sinharaja

 

 

NARODNI PARK GAL OYA

Lokacija parka: Narodni park Gal Oya je od Colomba oddaljen 314 kilometrov, nahaja se v Inginiyagali. Znamenitost: Najbolj prepoznaven je Gal Oya po svoji populaciji slonov.

 

NARODNI PARK GAL OYA NARODNI PARK GAL OYA NARODNI PARK GAL OYA

 

NARODNI PARK WASGAMUWA

Lega: priblino 200 kilometrov oddaljen od Colomba.

Narodni park Wasgamuwa lei znotraj obmoij Polonnaruwa in okroja Matale. Vzhodno in zahodno mejo parka predstavljata reki Mahaweli in Amban; prevladujoe okolje parka je tropski zimzeleni gozd, kar vpliva tudi na rastlinstvo in ivalstvo, ki je tam prisotno.

 

NARODNI PARK WASGAMUWA NARODNI PARK WASGAMUWA NARODNI PARK WASGAMUWA

 

SINHARAJA: DEEVNI GOZD ŠRILANKE

Deevni gozd Sinharaja je najbolj varovana skrivnost cele Azije – en najmanj obiskanih in biološko unikatnih niinskih deevnih gozdov na Šrilanki. Ta deevni gozd se razprostira ez obmoje, obsegajoe priblino 11187 hektarov od zahoda do vzhoda Šrilanke. Dolina deevnega gozda je cca. 21 kilometrov, širina od severa proti jugu pa meri 3,7 kilometrov. Leta 1988 je bil razglašen za narodni rezervat (obmoje divje narave), leto kasneje (1989) še za svetovno dedišino. Na Šrilanki je skupno 7 predelov, ki sodijo med svetovno dedišino. Gozd se nahaja na jugozahodnem niinskem predelu Šrilanke, v obmojih Ratnapura, Galle in Matara. Povprena letna temperatura v Sinharaji je 23,6 C. Padavinski diagram prikazuje vrednosti od 3.700 do 5.000 na obmojih v notranjosti in okolici gozda. Povprena višina dreves variira med 35 in 40 metrov; nekaj posameznih orjakov sega celo do 50 metrov. Rastlinstvo v Sinharaji je zimzeleni gozd z visoko stopnjo endemitov. Nekatere rastlinske druine kaejo celo do 90% stopnjo endemizma. Nedotaknjen genetski potencial sinharajskega rastlinskega sveta je orjaškega obsega.

 

Sinharaja Sinharaja Sinharaja

 

Med 211 drevesi, ki so jih do sedaj identificirali znotraj rezervata, jih je kar 139 (66%) endemitov. Prav tako podobno visoka stopnja endemizma je bila opaena pri nijih rastlinah kot so npr. praproti, pa tudi pri rastlinskih parazitih. Od 25 razlinih endemitov, ki »zastopajo« Šrilanko, jih kar 13 najdemo v deevnem gozdu Sinharaja.

Študije rastlinstva Sinharaje so pokazale, da je posebno visoka stopnja endemizma prisotna med metulji, ribami, dvoivkami, plazilci, pticami in sesalci – ve kot 50-odstotna. Najbolj pogosta vrsta srnjadi je sambhur; v rezervatu domujeta tudi meniški jelen (angleško monk deer) in muntjak oz. kakad (muntiacus muntjac). Leopardov ni pogosto videti, a o njihovi prisotnosti priajo razni sledovi in drugi znaki.

 

 

Med pticami, ki so jih zabeleili v zahodnem sektorju rezervata, je 72% ptic stalnic neendemitov in 13% selivk. Med redkimi pticami endemiti v Sinharaji lahko sreamo rdeeglavo malkoho, srilanško modro srako, pepelnatoglavo parisomo, beloglavega škorca in vrsto kukavice iz druine Centropodinae, najredkejšo od vseh ptic Šrilanke.

 

Sinharaja Sinharaja Sinharaja

 

Med kaami sta najpogostejša prebivalca gozda dve vrsti gada iz druine Trimeresurus; obe kai sta endemita Šrilanke. Zelo dobro so v rezervatu zastopane tudi dvoivke – do sedaj so odkrili 9 endeminih vrst.

 

Sinharaja Sinharaja Sinharaja