Potovalni napotki

VSTOP V DRAVO
Vizumi

Od 1.1.2012 bo potrebna spletna prijava za pridobitev vize (cena 50 USD, za 30 dni, 2-kratni vstop), lahko pa se jo bo uredilo tudi na letališu ob prihodu (cena 75 USD). Tranzitne vize bodo stale 25 USD in veljale 7 dni. Ve informacij na www.eta.gov.lk

Podaljšanje turistinih viz ureja Oddelek za imigracijo in emigracijo.

 

Carinski predpisi (Ob prihodu)

Ob prihodu naznanite vse svoje dragocenosti, zlatnino, nakit in dragulje.

e nimate niesar, kar bi bilo potrebno prijaviti, pojdite skozi »zeleni kanal«. Med prtljago naj ne bo blaga za druge, blaga v komercialnih koliinah ali prepovedanih ali omejenih artiklov. Ob odhodu iz drave morate vse svoje osebno premoenje in lastnino odnesti s seboj. V dravo je dovoljeno vnesti 1,5 litrov ganih pija, 2 steklenici vina, 200 cigaret ali 50 cigar, majhno koliino parfuma in spominke, katerih skupna vrednost ne presega 250 ameriških dolarjev.

 

Carinski predpisi (Ob odhodu)

Dovoljeno: Odnesti smete vse, kar ste prinesli s seboj in prijavili ob prihodu; prav tako lahko iz drave odpeljete vse, kar ste kupili med bivanjem na Šrilanki, npr. dragulje, nakit in ostale domae (šrilanške) produkte, kupljene z denarjem, ki spada med s seboj prinešeno in ob prihodu prijavljeno blago. Dovoljeno je odnesti 3 kilograme šrilanškega aja, carine prosto. Tujo valuto, prinešeno v dravo in prijavljeno ob prihodu.

Neporabljeno šrilanško gotovino je priporoljivo ob odhodu zamenjati v tujo valuto.

Prepovedano: Tujo valuto, ki presega ob prihodu prijavljeno vsoto. Dragulje, nakit in drugo dragoceno lastnino, ki je ob prihodu niste prijavili ali niste kupili na Šrilanki iz ob prihodu prinešenega in prijavljenega denarja. Zlato (surovo, v palicah, zlatniki). Šrilanški denar, e znaša ve kot 250 rupij. Strelno oroje, eksplozivi in druga nevarna oroja. Starine, kipce, zaklade, stare knjige itd. ivali, ptice, plazilce (mrtve ali ive) in njihove dele. Sadike aja, kavuka in kokosa.

Nevarne droge.

 

Formalnosti ob odhodu

Vstop na mednarodno letališe Bandaranaike v Katunayaki je omejeno – dovoljeno le potnikom in imetnikom dovolilnic. Vsak potnik je upravien do treh spremljevalcev. Enaka pravila veljajo tudi za vse, ki akajo na prihajajoe potnike.

Parkirnina znaša 60 rupij na vozilo. Taksa za vkrcanje znaša 1000 rupij in se plaa na mednarodnem letališu Bandaranaike. V prehodnih in odhodnih akalnicah mednarodnega letališa Bandaranaike je ve prodajaln, kjer lahko kupite dragulje, keramiko, rona dela, batike, rezano cvetje, knjige in razglednice Šrilanke.

 

IZVOZ

e so nakupi, opravljeni na Šrilanki v tuji valuti, vnešeni, je izvoz brezcarinski, do doloene meje.

 

aj

Urad za promocijo cejlonskega aja prodaja posebne, visokokakovostne darilne pakete na prodajnih mestih na mednarodnem letališu Bandaranaike, na potniškem pristajališu Colombo in v pisarni urada, ulica Galle 574, Colombo 3. (Za nadaljnja pojasnila stopite v kontakt z odborom za cejlonski aj, tel: 301058).

 

Starine

Starin ni dovoljeno izvaati. Prav tako je omejen izvoz redkih knjig, rokopisov na palmovih listih in redkega antropološkega materiala. Za izvoz redkih knjig, rokopisov na palmovih listih in starin (kar je vasih dovoljeno ob vlogi posebnih prošenj), je potrebno dobiti dovolilnico od direktorja Narodnih arhivov oziroma strokovnjaka- pooblašenca s podroja arheologije.

 

Dragulji

Šrilanška komisija je nadzor trgovanja z dragulji in nakitom je vladna institucija, ki spada pod pristojnost Narodne oblasti za dragulje in nakit. Ima vlogo storitvenega centra za pospeševanje v izvoz usmerjeno trgovino z dragulji in nakitom.

 

Flora in favna

Nakup in izvoz katere koli divje ivali, ptice ali plazilca, mrtve(ga) ali ive(ga), izvoz posaminih delov teh ivali kot so npr. koe, rogove, luske ali peresa je brez licence prepovedan z Odlokom o zašiti flore in favne.

Obasni izvoz je dovoljen izkljuno za dobronamerne znanstvene raziskave. Brez posebnih dovoljenj je prepovedan je izvoz ve kot 450 rastlinskih vrst hkrati. Vse prošnje za posebna dovoljenja za izvoz flore in favne naslovite na direktorja Oddelka za ohranitev divjega ivljenja, 18 Gregory Road, Colombo 7, telefonska številka: 694241.

 

Letališe

Mednarodno letališe Bandaranaike v Katunayaki, ki lei kakih 30 kilometrov severno od Colombo, je mednarodno letališe Šrilanke. Prihod do letališa in odhod z njega je moen v obliki avtobusnih in taksi prevozov.

 

Kapacitete

akalnice: Šrilanški »First Class and Peacock« (Prvi razred in Pav).

Letalska sluba Lotus.

Varstvo prtljage: Pult za zaasno odloeno prtljago je pri zunanjem preddverju terminala za prihode. Odprto 24 ur.

Restavracija: delujoe 24 ur.

Banke: podrunice Cejlonske banke (Bank of Ceylon), narodne banke Hatton (Hatton National Bank), ljudske banke (People's Bank), banke Sampath (Sampath Bank) in banke Seylan (Seylan Bank) se nahajajo v akalnicah za prihode in odhode. Odprto 24 ur.

Otroška soba: Prostor za otroke je na voljo 24 ur v prehodnem obmoju, brezplano.

Pošta: se nahaja ob prihodnem preddverju in v prehodni akalnici.

Parkiranje: Parkiriše terminala, 60 rupij (locirano 500 metrov od letališkega terminala). Oddaljeno parkiriše: 50 rupij na vozilo.

 

Poštni urad

Šrilanka ima tako navadne drave poštne urade, ki so skoraj v vsaki vasici in agencijske poštne urade (v privatni lasti), ki so navadno v (skoraj vseh) velikih mestih. Za ve informacij se obrnite na Centralno poštno slubo, D.R. Wijewardene Mawatha, Colombo 10, telefon 32603.

Stroški poštnine:

Poštna znamka – 14 rupij.

Pisemska ovojnica – 20 rupij.

Opomba: Prekomorska pošta potrebuje priblino 10 do 14 dni, da dosee naslovnika.