Zgodovina

ŠRILANKA

Sodi med tiste kraje, katerih zgodovina se porazgublja v meglicah legend. Mar ni prav gora Sri Pada ali Adamov vrh po izroilu kraj, kjer je Adam, prvi moški, sestopil na Zemljo, ko je bil izgnan iz raja? Mar ni ta odtis stopinje, pravokoten na sam vrh gore, ve kot oiten dokaz za to? Gre morda le za odtis Budove stopinje, ko je obiskal otok na pol poti do raja? Kaj ni Adamov most (veriga otokov, ki Šrilanko povezuje z Indijo) veriga kamnov, po katerih je v epski pesnitvi Ramayana stopal Rama, ko je s pomojo svojega zvestega zaveznika, opijega boga Hanumana, reševal Sito iz krempljev zlobnega demona Rawane, kralja Lanke?

Najzgodnejše zabelebe v Veliki zgodovini – Mahavamsi datirajo v leto 543 pr.n.št., kar sovpada s prihodom princa Vijaya na Šrilanko. Kakih 300 let kasneje se s kraljem po imenu Devanampiya Tissa prine zgodnje obdobje Anuradhapura. V tem obdobju je bila na Šrilanko prinešena mladika svetega drevesa BO, pod katerim je Buda dosegel razsvetljenje. Pozno obdobje Anuradhapura, ki se je prielo v letu 459, je v znamenju vladavine kralja Kasyape.

Od leta 1073 govorimo o obdobju Polonnaruwa, v katerem se je prestolnica prenesla iz Anuradhapure v Polonnaruwo. Slovei raziskovalec, pustolovec in morjeplovec Marco Polo je na Šrilanko prispel v obdobju med leti 1254 in 1324; leta 1505 so tja pripluli še Portugalci in zavzeli obalni del otoka.

 

PORTUGALSKO OBDOBJE

V tem asu je bila Šrilanka sestavljena iz treh glavnih kraljestev: Jaffna na severu, Kandy v osrednjem višavju, na jugozahodu pa Kotte, najbolj vplivno med vsemi kraljestvi. Leta 1505 je Portugalec Lorenco de Almeida prispel v Colombo, vzpostavil prijateljske odnose s kraljem Kotta in s tem Portugalski priskrbel monopol nad trgovanjem z zaimbami in cimetom, ki je v Evropi kmalu postalo izjemnega pomena. Poskusi, da bi Kotte izrabil mo in zašito Portugalcev v svojo korist, so se izjalovili: sprva je Portugalska zavladala v tem predelu, nato pa svojo oblast razširila na celoten otok z izjemo osrednjega višavja okrog Kandyja. Zavoljo nedostopnosti in oddaljenosti višavja je vladarjem Kandyja vedno uspelo uspešno odbiti portugalska obleganja; napadalce jim je vekrat uspelo celo potisniti nazaj, vse do obalnega pasu.

 

NIZOZEMSKO OBDOBJE

Ker se Kandy kljub obasnim uspehom ni uspel dokonno odkriati uzurpatorja, so sklenili poiskati pomo v tujini.

Poskusi, da bi izgnali Portugalce z nizozemsko pomojo, so bili al neuspešni: edina posledica prihoda Nizozemcev je bila menjava ene evropske oblasti z drugo. Leta 1658, 153 let po prvem prihodu Portugalcev, so Nizozemci uspeli prevzeti nadzor nad obalnimi predeli otoka. Tudi Nizozemci so si – prav kakor njihovi portugalski predhodniki – v asu svoje 140-letne vladavine vekrat neuspešno poskusili podrediti Kandy. V primerjavi s Portugalci, ki so veliko truda vlagali v širitev lastne vere in fizien nadzor obmoja, je njihovo zanimanje v veliko veji meri veljalo trgovanju in s tem povezanim dobikom.

 

BRITANSKO OBDOBJE

Francoska revolucija je dodobra pretresla evropske sile, tako da so Britanci leta 1796 brez vejih teav izpodrinili Nizozemce z oblasti. Skoraj 20 let kasneje (leta 1815) jim je uspelo osvojiti tudi Kandy, s imer so postali prva evropska sila, ki je zavladala celotnemu otoku. e leta 1802 je Šrilanka postala kronska kolonija, leta 1818 je v veljavo stopila poenotena administracija. Kmalu je bila vsa deela posejana s plantaami kave, cimeta in kokosa, zgradili so tudi cestna in elezniška omreja, ki so sluila tej novi gospodarski aktivnosti. Anglešina je postala uradni jezik in je še danes široko v uporabi.

Kava je bila glavni vir dobika in hrbtenica kolonialnega gospodarstva, dokler je ni leta 1870 uniila listna uš. Plantae so hitro prešle na gojenje in pridelavo aja ali kavuka. Danes je Šrilanka druga najveja izvoznica aja na svetu. Britanci niso mogli prisiliti ponosnih, neuklonljivih Singalcev, da bi za majhno plailo marljivo delali na plantaah, zato so »uvozili« veje število delavcev iz june Indije.

 

NEODVISNOST

Med prvo in drugo svetovno vojno so politini nemiri zaeli Šrilanko potiskati proti eventualni neodvisnosti od Britancev; ta proces je bil veliko umirjen kot v Indiji. Ob koncu druge svetovne vojne je postajalo edalje bolj jasno, da se neodvisnost nezadrno blia. Februarja 1948 je Šrilanka, tedaj še poznana kot Cejlon, postala neodvisna lanica britanske zveze drav Commonwealth.